luni, 13 decembrie 2010

"Portrete din cioburi" de Ligia Seman   "În Portrete din cioburi, Ligia Seman reia teme din cărţile sale precedente şi compune un roman arborescent, în două volume. Cartea sa este o analiză a eşecului şi a triumfului în dragoste, o poveste despre convertirea la Dumnezeu, o istorie de familie, dar şi o fresca a unei lumi, a societăţii româneşti de dinainte şi de după momentul Decembrie 1989. În construcţia sa, romanul Portrete din cioburi îmbină componente de roman creştin, de roman de dragoste, de moravuri, politic etc.
   Ligia Seman ne demonstrează cu talent că în labirintul ameninţător şi plin de tentaţii înşelătoare al lumii, a rămâne de partea binelui, de partea adevărului şi a purităţii reprezintă un act plin de eroism, un test al credinţei şi al loialităţii faţă de Dumnezeu. Atât la vârsta adolescenţei, cât şi la cea a maturităţii, spiritul de compromis ne încearcă continuu, oferindu-ne ocazii pentru realizarea materială, dar cu sacrificiul idealurilor înalte ce ţin de curăţia sufletului, de caracter.
   Una dintre temele romanului  Portrete din cioburi este atingerea fericirii prin iubire. Tema iubirii de Dumnezeu este este omniprezenta in carte. Dragostea profundă dintre un bărbat şi o femeie, cu siguranţă, este simbolul  Celei mai mari opere de Iubire şi Răscumpărare, iar reflectarea acestei iubiri în vieţile celor din jur străluceşte ca o stea veşnică pe firmamentul Universului, deosebită de orice altă stea a lumii acesteia.”
   Personajele principale, Emil şi Gabriel, tată şi fiu, vor afla în cele din urmă, prin intermediul experienţelor trăite, sensul propriei existenţe, dar şi sensul existenţei lui Dumnezeu. Din cauza acestor experienţe, inclusiv cele amoroase, cei doi îşi vor schimba, pe măsura trecerii timpului, concepţia despre viaţă, familie şi Divinitate.
   Concluzia care se desprinde din romanul Portrete din cioburi este aceea că nici negura comunismului, nici tentaţiile bunurilor lumeşti nu pot să stingă dorinţa după Dumnezeu, ce ia naştere atunci când ajungi să cunoşti Cuvântul Său. Preţul compromisului este amar şi plin de suferinţă, o cărare ce te aruncă în abisul disperării fără întoarcere. Totuşi, farmecul iubirii divine se revarsă pe drumul celui ce ajunge să învingă, chiar şi în urma multor greşeli, amăgirile unei lumi lipsite de repere morale autentice."
Octavian Curpaş – jurnalist (Arizona)
Editor Phoenix Magazine

„Prin paginile acestui roman, mi-am dorit să tratez unele dintre cele mai acute probleme cu care se confruntă generaţia noastră: relaţiile premaritale, crizele vârstelor, diferitele crize emoţionale şi crizele maritale.
Am căutat să surprind, prin trăirea personajelor, realitatea aşa cum este ea, pentru ca acei care vor parcurge această carte să îşi regăsească  frământările, luptele şi totodată să
desluşească calea de prevenţie a anumitor alegeri greşite, ce ar putea să le devasteze sentimentele şi să le influenţeze negativ viaţa. Consecinţele păcatului sunt deosebit de grave şi eşecul începe cu bătălia pierdută la nievelul minţii.
Consider această carte un vis care, încropit în anii copilăriei şi în cei ai adolescenţei, s-a conturat acum. Rugăciunea pe care am înălţat-o, chiar înainte de a scrie vreo pagină din acestă carte, a fost aceea ca noua mea creaţie să fie o transmitere a glasului lui Dumnezeu.”
Ligia Seman

marți, 7 decembrie 2010

LANSARE CARTE!

Cunoscuta autoare crestina Ligia Seman va fi in data de 17 Decembrie, incepand cu orele 16:30 la Libraria New Life, str Morilor 47, Sibiu !  Va avea loc lansarea primului volum al romanului "PORTRETE DIN CIOBURI". Va asteptam cu drag la Libraria New Life.